ruchoma baza obsługowa RBORUCHOMA BAZA OBSŁUGOWA: jako pierwsi i jedyni na polskim rynku wprowadziliśmy nowatorskie, w pełni samodzielnie zaprojektowane i wykonane przez właścicieli firmy, laboratorium na kółkach. Nowa jakość w zakresie obsługi statków powietrznych w Polsce. Ruchoma Baza Obsługowa to kompletnie wyposażone mobilne laboratorium diagnostyczno-badawcze. To my, niezależnie od stanu technicznego śmigłowca lub samolotu, czy panujących warunków atmosferycznych, docieramy do klienta w dowolnym miejscu i czasie. Klient musi zapewnić nam jedynie miejsce do zaparkowania.

Na platformie klasycznych samochodów dostawczych (obecnie na wyposażeniu posiadamy trzy samochody), zainstalowaliśmy nowoczesną aparaturę pomiarową umożliwiającą sprawdzenie instalacji i sprzętu bezpośrednio na statku powietrznym.

ruchoma baza obsługowa RBOBogate wyposażenie samochodu serwisowego pozwala na wykonanie dowolnych prac obsługowych: wymontowanie, przegląd lub naprawę całego układu napędowego razem z układem przeniesienia mocy, testowanie modułów awioniki bez potrzeby dostarczania go do warsztatu. RBO posiada własne zasilanie z jednoczesną możliwością podłączenia do sieci energetycznej. W przypadku braku takiej możliwości (np. przegląd śmigłowca odbywa się w przygodnym miejscu pozbawionym jakiejkolwiek infrastruktury), RBO przewozi własny agregat prądotwórczy o mocy 6,5 kW. Zapewnia on napięcie dla systemu wszystkich testerów w RBO do agregatów Sokoła i Mi-2, a zarazem daje też napięcie dla śmigłowca, dzięki czemu jest możliwe naładowanie akumulatora maszyny. Jak już zostało wspomniane, testery na pokładzie RBO umożliwiają przetestowanie poprawności działania każdego elementu awioniki na pokładzie danego śmigłowca, w tym na przykład systemu radionawigacyjnego VOR, czy 6-kanałowego odbiornika nawigacji satelitarnej GPS.

Dodatkowo system na RBO posiada dedykowany program komputerowy, który zapewnia symulację pracy dowolnego testera, np. testera dla VOR albo oscyloskopu. Pozostałe wyposażenie i narzędzia są przewożone w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni ładunkowej w tylnej części pojazdu, do której dostęp jest poprzez tylne drzwi. Zamontowany jest tam specjalna wciągarka – także autorska konstrukcja, która ułatwia załadunek i rozładunek skrzyni z narzędziami, czy też wózka hydraulicznego.

WÓZEK HYDRAULICZNY: wózek też jest unikatową na skalę Europy, konstrukcją i także autorskim projektem właścicieli firmy. To rozwiązanie techniczne umożliwia współpracę ze wszystkimi rodzajami systemów hydraulicznych otwartych i zamkniętych stosowanych na różnych typach śmigłowców (Mi-2, W-3 i SW-4). Urządzenie wyposażone zostało w system odpowiedniego kodowania uniemożliwiającego podanie błędnego ciśnienia do instalacji hydraulicznych określonych statków powietrznych. Jest bardzo cichy, posiada chłodzenie oleju (temperatura robocza cieczy 35°C), wydatek to 12 litrów, ciśnienie 200 barów.

W przypadku, gdy jakieś elementy wyposażenia wymagają bardziej rozległej diagnostyki, niż może zapewnić Ruchoma Baza Obsługowa, wtedy takie usługi wykonywane są w siedzibie spółki. Jest w niej kilka specjalistycznie wyposażonych i skomputeryzowanych stanowisk roboczych.

STANOWISKA KONTROLNO – POMIAROWE: zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy samodzielnie. Oparte są na jednolitym systemie zasilania. Każdy stół-matka wyposażony jest w niezbędne przyłącza napięć zasilających używanych przy zasilaniu sprzętu lotniczego oraz w opomiarowane pole rozpływowe. Pole rozpływowe umożliwia podłączenie kaset, które w zależności od wykonania służą do sprawdzania agregatów lotniczych. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwala na wykonywanie obsług technicznych wielu agregatów na jednym stanowisku lub szybkie przezbrajanie innych stanowisk do wykonywania różnorakich obsług. Nowatorstwo tego rozwiązania pozwala na zminimalizowanie wielkości obszarów obsługowych (stanowisk), zwiększa znacznie szybkość adaptacji danego stanowiska do aktualnych potrzeb. Wymienne kasety wraz z okablowaniem zajmują zdecydowanie mniej miejsca w obszarze obsługowym.

Samochody obsługowe również zostały wyposażone w identyczne stoły-matki, co umożliwia precyzyjną kompletację RBO zgodnie z potrzebami obsługi konkretnego statku powietrznego. Każde zunifikowane stanowisko posiada wszystkie potrzebne testery (także zaprojektowane i wyprodukowane w NAVCOM SYSTEMS). Aby zapewnić lepszy nadzór i sprawniejszy przepływ informacji wdrożyliśmy innowacyjny system komputerowy do obsługi podzespołów lotniczych.

Zainwestowaliśmy również we WŁASNE LABORATORIUM METROLOGII, które uzyskało akceptację Urzędu Lotnictwa Cywilnego i umożliwia wzorcowanie przyrządów pomiarowych. Zapewniamy obsługę metrologiczną w oparciu o system zarządzania według norm ISO 9001:2008 oraz ISO 17025:2001.

INNOWACYJNY SYSTEM KOMPUTEROWY DO OBSŁUGI PODZESPOŁÓW LOTNICZYCH: program komputerowy został napisany pod kątem naszej firmy. Umożliwia zarządzanie naprawami i diagnostyką danych podzespołów oraz efektywne nadzorowanie ich obiegu w firmie. Pozwala także na tworzenie dokumentacji technicznej. Każdy obsługiwany podzespół posiada karty pomiarowe, kod paskowy (wiadomo, który pracownik serwisuje daną część) protokoły naprawy, dokumentację. System informuje o postępie prac i lokalizuje agregat na konkretnym stanowisku. Możliwe jest również kontrolowanie historii napraw konkretnego agregatu.

Po zakończeniu naprawy i wypełnieniu protokołów, następuje zamknięcie systemu i przesłanie informacji potrzebnej do wystawienia końcowej dokumentacji. By móc realizować swoje usługi w taki sposób, NAVCOM SYSTEMS dysponuje własną serwerownią.

W ramach podsumowania nowatorskich rozwiązań opracowanych i wykonanych w NAVCOM SYSTEMS, warto wspomnieć jeszcze o stanowisku testowym do prób generatorów lotniczych AC/DC. STOISKO DO TESTOWANIA PRĄDNIC I GENERATORÓW, jak dotychczas jedyne w Polsce tego typu rozwiązanie techniczne, służy do sprawdzania różnego rodzaju generatorów prądu przemiennego, prądnic prądu stałego i starterów generatorów używanych w lotnictwie. Jest przydatne przy obsłudze prądnic pochodzących ze śmigłowców W-3 Sokół, PZL Kania i SW-4. Połączenie spalinowego zespołu napędowego z wydajną pompą hydrauliczną i zastosowanie różnego rodzaju silników hydraulicznych umożliwia szybką modyfikację stanowiska i przystosowanie go do współpracy z dowolnym asortymentem sprawdzanych urządzeń.

Zastosowanie sterowania proporcjonalnego w systemach hydraulicznych umożliwia płynną regulację prędkości obrotowych w niezbędnych do sprawdzeń zakresach. Ma ono kompaktowe wymiary – można je przewozić pojazdem średniej ładowności. Jest to jedyne tak małe tego typu urządzenie w Polsce.