Ciągła Zdatność do Lotu CAMO

 Przepisy europejskie i krajowe nakładają na każdego użytkownika wykorzystującego statek powietrzny komercyjnie, obowiązek zarządzania ciągłą zdatnością do lotu SP. Dla użytkowników komercyjnych obowiązkowo wymagane jest zarządzanie przez certyfikowaną Organizację Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu CAMO. Dla użytkowników prywatnych, od wprowadzenia w 2009r. przepisów PART M, powierzenie zarządzania certyfikowanym ośrodkom jest zalecane, choć nie obowiązkowe, o ile użytkownik wykaże się przed władzą lotniczą odpowiednią wiedzą, by samodzielne prowadzić takie zarządzanie.
Navcom Systems s.c. posiada certyfikat organizacji CAMO nr PL.MG.103, wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wykwalifikowany personel, zapewnia fachowe i sprawne zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu statku powietrznego.

Zgodnie z posiadanym zatwierdzeniem oferujemy:

 • Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu samolotów i śmigłowców
 • Opracowanie i zatwierdzanie Programu Obsługi Technicznej
 • Nadzór nad bieżącą dokumentacją
 • Nadzorowanie i zlecanie napraw, remontów oraz wszelkich planowych i nieplanowych czynności serwisowych
 • Przygotowanie List Minimalnego Wyposażenia (MEL) oraz Instrukcji Prowadzenia Pokładowej Dokumentacji Technicznej.
 • Nadzorowanie wykonywaniem biuletynów i dyrektyw
 • Nadzorowanie przedłużeniem ubezpieczenia.

Obecnie zarządzamy ciągłą zdatnością do lotu następującymi typami statków powietrznych:

 • Cessna 152
 • Cessna 172
 • Cessna 182
 • PZL W-3A Sokół

Wzajemna współpraca Organizacji Obsługowej, Projektującej i Zarządzającej gwarantuje sprawną i kompleksową obsługę naszych klientów. Równoczesne wsparcie techniczne i zarządzanie dokumentacją skraca do minimum czas potrzebny na wykonanie czynności planowanych, nieplanowanych, modernizację oraz dostawę części zamiennych.