Modernizacja awioniki

 W celu zaspokojenia rynku lotniczego oraz potrzeb użytkowników statków powietrznych, stworzyliśmy Organizację Projektową, która świadczy usługi w zakresie projektowania zmian i modernizacji wyposażenia awionicznego statków powietrznych.
Jesteśmy zatwierdzoną Organizacją Projektową ADOA upoważnioną do projektowania zmian i modyfikacji awioniki statków powietrznych w zakresie awioniki lotniczej, systemach elektrycznych i wyposażenia lotniczego statków powietrznych certyfikowanych w kategorii CS 23-małych samolotów oraz CS 27-małych i dużych śmigłowców.

Nasze modernizacje spełniają wymogi określonych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) dotyczących projektowania zmian i modyfikacji wyposażenia awionicznego na statkach powietrznych.

Wykonujemy modernizację awioniki samolotów i śmigłowców różnych typów m.in.:

 • Cessna 150
 • Cessna 152
 • Cessna 172
 • Cessna 182
 • Piper 28
 • Piper 38
 • i inne.

Przez awionikę rozumiemy systemy radio-elektro-nawigacyjne występujące na statkach powietrznych wykorzystywaną do łączności i nawigacji lotniczej.
Przez modernizacje systemów radiowych należy rozumieć wymianę poprze zabudowę nowego typu:

 • radiostacji
 • odbiorników VOR i ILS
 • odbiorników GPS
 • transponderów
 • audioselektorów
 • nadajników ELT
 • radary pogodowe
 • radionamierniki.

Wymiana osprzętu elektrycznego:

 • zasilacze elektryczne
 • przetwornice
 • prądorozruszniki
 • generatory.

Wymianę osprzętu nawigacyjnego:

 • wskaźniki sytuacyjne
 • wskaźniki nawigacyjne
 • sztuczne horyzonty
 • zakrętomierze
 • żyrobusole
 • wskaźniki położenia przestrzennego.

Czynności konstrukcyjne i montażowe wykonuje personel o najwyższych kwalifikacjach, ugruntowanej wiedzy i z wieloletnią praktyka związaną z zabudową i obsługa awioniki lotniczej
Powyższe modernizacje awioniki wykonujemy na podstawie własnych opracowań konstrukcyjnych z zastosowaniem procedury CS-STAN lub ADOA oraz na podstawie opracowanej dokumentacji przez inne organizacje projektowe zg. z STC statku powietrznego.

Na wykonane prace wystawiamy poświadczenie zabudowy zgodne z Part 123 i CRS dla statku powietrznego.

Na wykonane zmiany, modernizacje udzielamy gwarancji handlowej i zapewniamy pełny serwis powykonawczy, aby nie pozostawić użytkownika z problemem samemu sobie.