własne laboratorium metrologii

Zainwestowaliśmy również we WŁASNE LABORATORIUM METROLOGII, które uzyskało akceptację Urzędu Lotnictwa Cywilnego i umożliwia wzorcowanie przyrządów pomiarowych. Zapewniamy obsługę metrologiczną w oparciu o system zarządzania według norm ISO 9001:2008 oraz ISO 17025:2001.