Projekt fotowoltaika - promocja działań UE

Numer projektu: RPLU.04.02.00-06-0540/20

Tytuł projektu: „Budowa instalacji OZE w Firmie NAVCOM SYSTEMS Sp. z o.o. Sp. k.”

 

Celem projektu jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii - budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku naszego przedsiębiorstwa. Pozostałe cele to: zmniejszenie poziomu emisji CO2 do atmosfery oraz wzrost zdolności wytwarzania energii.

Efekt naszych działań - posiadanie odnawialnego źródła energii.

Planowana wartość projektu: 165 429,44 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 107 529,12 PLN

dotacja