Stanowiska kontrolno-pomiarowe

STANOWISKA KONTROLNO – POMIAROWE: zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy samodzielnie. Oparte są na jednolitym systemie zasilania. Każdy stół-matka wyposażony jest w niezbędne przyłącza napięć zasilających używanych przy zasilaniu sprzętu lotniczego oraz w opomiarowane pole rozpływowe. Pole rozpływowe umożliwia podłączenie kaset, które w zależności od wykonania służą do sprawdzania agregatów lotniczych. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwala na wykonywanie obsług technicznych wielu agregatów na jednym stanowisku lub szybkie przezbrajanie innych stanowisk do wykonywania różnorakich obsług. Nowatorstwo tego rozwiązania pozwala na zminimalizowanie wielkości obszarów obsługowych (stanowisk), zwiększa znacznie szybkość adaptacji danego stanowiska do aktualnych potrzeb. Wymienne kasety wraz z okablowaniem zajmują zdecydowanie mniej miejsca w obszarze obsługowym.

Samochody obsługowe również zostały wyposażone w identyczne stoły-matki, co umożliwia precyzyjną kompletację RBO zgodnie z potrzebami obsługi konkretnego statku powietrznego. Każde zunifikowane stanowisko posiada wszystkie potrzebne testery (także zaprojektowane i wyprodukowane w NAVCOM SYSTEMS). Aby zapewnić lepszy nadzór i sprawniejszy przepływ informacji wdrożyliśmy innowacyjny system komputerowy do obsługi podzespołów lotniczych.