Klauzula informacyjna

Klauzula zgody

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Navcom Systems Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą 21-040 Świdnik ul. Żwirki i Wigury 49
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Navcom Systems Sp. z o.o. Sp.k. możliwy jest pod nr. telefonu 81 751 76 70 wew.118
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, w tym zapewnienia rozliczalności, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania, w tym przechowywanie ważnych wniosków i odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności)
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności
  5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
  6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne